ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας https://rezerva-accessories.gr («Ιστοσελίδα») και του ηλεκτρονικού καταστήματος πώλησης που φιλοξενείται σε αυτήν, ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας που εγγράφεται, συνδέεται, πλοηγείται και προβαίνει σε αγορά προϊόντων μέσα από το eshop (αμφότεροι ο «Χρήστης») μπορεί να χρειαστεί να δώσουν πληροφορίες και προσωπικά στοιχεία στο μέτρο που αυτό απαιτείται από τις συναλλαγές τους με την Rezerva Accessories Γιαννίκος Βασίλειος («Εταιρία»).
Τα στοιχεία αυτά διέπονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας, η οποία είναι σύμφωνη με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/ (ΓΚΠΔ-GDPR) 679 και για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε παρακάτω.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου – GDPR ενσωματώνεται στους Όρους Χρήσης της Εταιρίας και αποτελεί μαζί με αυτούς ενιαίο σύνολο. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης, ο Χρήστης αποδέχεται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχει είναι αληθή και ακριβή. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με το ΓΚΠΔ και την κείμενη νομοθεσία.
Οι όροι Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Πολιτική Απορρήτου, Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπου αυτοί αναφέρονται παρακάτω, απηχούν ταυτόσημες έννοιες.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Σκοπός συλλογής στοιχείων – Διαδικασία
H Εταιρία δημιούργησε την Ιστοσελίδα με σκοπό την διαδικτυακή προώθηση των υπηρεσιών της και την διαδικτυακή πώληση των προϊόντων της με γνώμονα την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της.
Η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει ή ενδέχεται να προϋποθέτει την παροχή και καταχώρηση προσωπικών δεδομένων του Χρήστη που χρειάζονται ιδίως για την εγγραφή, σύνδεση και πλοήγηση στο Eshop, την αγορά προϊόντων μέσα από αυτό και τη συνεπακόλουθη διεκπεραίωση της παραγγελίας, την έκδοση παραστατικών πώλησης, την επικοινωνία με την Εταιρία και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία, όπως ενδεικτικά την εισαγωγή προϊόντων από ξένους οίκους τους οποίους αντιπροσωπεύει η Εταιρία. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως ενσωματώνεται στους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας περιγράφει τη μέθοδο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από τον διαδικτυακό τόπο https:// rezerva-accessories.gr και τη χρήση αυτών των δεδομένων από την Εταιρία.
Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη συλλέγονται από την Εταιρία αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με την Εταιρία με σκοπό την ολοκλήρωση παραγγελιών, την τιμολόγηση, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων καθώς και την αποστολή ενημερωτικών δελτίων στον Χρήστη σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρίας.
Τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών συλλέγονται μέσω της εγγραφής τους στο eshop και της καταχώρησης των απαιτούμενων στοιχείων για την ολοκλήρωση αυτής, τα οποία περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο και το e-mail του Χρήστη. Επίσης, συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας, όπου ο Χρήστης καταχωρεί το όνομα, το επώνυμο και/ή την επωνυμία της επιχείρησής του, τον Α.Φ.Μ. του και στοιχεία επικοινωνίας όπως τηλέφωνο, φαξ, e-mail. Τέλος, προσωπικά στοιχεία των Χρηστών παρέχονται στην Εταιρία από τους πελάτες ή/και υποψήφιους πελάτες τηλεφωνικά, με e-mail ή άλλο πρόσφορο μέσο με σκοπό την χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας. Τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών που συλλέγονται από την Εταιρία είναι σε κάθε περίπτωση τα απολύτως απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρίας όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω ή για την πώληση των προϊόντων της Εταιρίας και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσής/συναίνεσής των Χρηστών, πελατών ή υποψήφιων πελατών της Εταιρίας, η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών δεδομένων από τους ίδιους στην Εταιρία, στην Ιστοσελίδα και/ή στο Β2Β.


Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Υπεύθυνος σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η:


Γιαννίκος Βασίλειος
Δραστηριότητα: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Έδρα εταιρείας Μητροπόλεως 64 Αίγιο
ΑΦΜ: 104667175
ΔΟΥ: ΑΙΓΙΟΥ


Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα

Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν, πληροφορίες όπως το όνομα και επώνυμο του Χρήστη,, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό τηλεφώνου ή φαξ.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης στην Ιστοσελίδα, συλλέγονται αυτόματα, για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης, στατιστικούς ή και τεχνικούς λόγους, στοιχεία όπως, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, η διεύθυνση IP του Χρήστη ή πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που είδε.
Η συλλογή και επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων γίνεται κατά την επίσκεψη, την εγγραφή, τη σύνδεση σε υπάρχοντα λογαριασμό ή την παραγγελία προϊόντων στην Ιστοσελίδα. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και αναλόγως της περίπτωσης με τη συγκατάθεσή του Χρήστη.
Οι Χρήστες και εν γένει όσοι έχουν δώσει τα στοιχεία τους στην Εταιρία μπορούν να έχουν οποτεδήποτε στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους που συλλέγονται από την Εταιρία καθώς και να αιτηθούν την αλλαγή ή την άμεση διαγραφή των στοιχείων τους (δικαίωμα στη λήθη), αλλά και τη διαγραφή τους από πελάτες του eshop με την κατάργηση του λογαριασμού τους. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία των Πελατών διατηρούνται από την Εταιρία μόνο για όσο χρόνο είναι πελάτες του eshop ή/και για όσο χρόνο εκτελούνται συναλλαγές μεταξύ των αυτών και της Εταιρίας.


Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρία δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από την Εταιρία. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν: 1) τα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής ή άλλης κάρτας που διενεργούνται από έμπιστους, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας για την διασφάλιση των πληροφοριών των Χρηστών, 2) τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση παραγγελιών (μεταφορά, αποθήκευση κ.λπ.) από τις συνεργαζόμενες με την Εταιρία εταιρίες, 3) τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την πραγματοποίηση εισαγωγής από ξένο οίκο τον οποίο αντιπροσωπεύει η Εταιρία.
Το σύνολο πάντως των προσωπικών δεδομένων προστατεύεται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η δε Εταιρία ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την Εταιρία δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνον σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά την διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών.
Επισημαίνεται ότι οι Χρήστες θα πρέπει και οι ίδιοι να μεριμνούν για τη διαφύλαξη και το απόρρητο των δεδομένων τους και να μην προβαίνουν σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά τους) ούτε να παραχωρούν τη χρήση αυτών των στοιχείων τους σε τρίτους. Η Εταιρία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του Χρήστη.
Τέλος, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής, δεν καταγράφονται, ούτε αποθηκεύονται οι πληροφορίες πληρωμής κατά τη συναλλαγή, όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών ή λοιπά τραπεζικά ή άλλα στοιχεία. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται απευθείας στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών αποκλειστικά.


Αποστολή ενημερωτικών δελτίων (Newsletter)
Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που παρέχουν αυτοβούλως οι Χρήστες αφού έχουν προηγουμένως αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας.
Για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων, η Εταιρία χρησιμοποιεί μόνο τα στοιχεία που της έχουν γνωστοποιήσει οι Χρήστες, δηλαδή το email και το όνομα/επωνυμία. Επίσης, η Εταιρία διατηρεί και την IP διεύθυνση των Χρηστών. Όλες οι διαδικασίες είναι σύμφωνες με τον ΓΚΠΔ της ΕΕ.
Σκοπός της επεξεργασίας είναι αποκλειστικά η αποστολή στους Χρήστες ενημερωτικών δελτίων, προσφορών κλπ. από την Εταιρία. H Εταιρία αποστέλει στους Χρήστες και εν γένει στους πελάτες ή υποψήφιους πελάτες της ενημερωτικά δελτία έως ότου αυτοί δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Αυτό μπορεί να γίνει με αποστολή σχετικού e-mail στην Εταιρία.


Ασφάλεια δεδομένων
Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Εταιρία. Τα δεδομένα των Χρηστών που αποθηκεύονται προστατεύονται μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης από τρίτους. Οι αρμόδιοι επεξεργασίας επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα και δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.